Jedynym skarbem jest Najświętszy Sakrament.

św. Wincenty Pallotti

2021-02-22 _Kolejne miesiąc nowenny s. Katarzyny przed I Profesją

22 lutego 2021 r. S. Katarzyna będzie przeżywać kolejny dzień nowenny przez pierwszymi ślubami zakonnymi. Poniżej umieszczamy tekst nowenny i zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

Nowenna przed pierwszą profesją - 22.02.2021 r.

v  Pieśń do Ducha Świętego np. Niechaj zstąpi Duch Twój

v  Pieśń Chlebie Najcichszy

EUCHARYSTIA – DAR NAJWIĘKSZY MIŁOŚCI NIESKOŃCZONEJ

v  Ze świadectwa Cataliny Rivas o Eucharystii:

„Nastąpił moment ofiarowania … Nagle zaczęły podnosić się z miejsc jakieś postaci, których wcześniej nie widziałam. Wyglądało to tak, jakby od każdej osoby, która była w katedrze, wychodziła inna osoba i wnętrze zapełniło się postaciami młodymi, pięknymi. Były ubrane w tuniki niezwykłej bieli, a kierowały się ku nawie głównej, zmierzając do ołtarza. I nasza Matka powiedziała: Przypatrz się, oto Aniołowie Stróżowie wszystkich osób, które tu są. To jest moment, w którym twój Anioł Stróż zanosi twoje modlitwy i ofiary przed ołtarz Pana. W tamtej chwili byłam całkowicie zdumiona, ponieważ istoty te miały oblicza tak piękne, tak promienne, jak niepodobna sobie wyobrazić … Bosymi stopami nie dotykały posadzki, lecz przemieszczały się jakby sunąc, ślizgając się. Była to przepiękna procesja.

Niektórzy z nich mieli coś na kształt złotej misy wypełnionej czymś, co silnie świeciło biało-złotym światłem. Powiedziała Maryja: Są to Aniołowie Stróżowie osób, które ofiarują tę Mszę Świętą w wielu intencjach, osób, które są świadome znaczenia tej celebracji, tych, którzy mają co ofiarować Panu … Ofiarowujcie wiele w tym momencie … ofiarujcie wasze troski, wasze cierpienia, wasze nadzieje, wasze smutki, wasze radości, wasze prośby. Pamiętajcie, że Msza Święta posiada niezmierzoną wartość, przeto bądźcie hojni w ofiarowaniu i w błaganiach.

Za tymi pierwszymi Aniołami nadchodzili inni, którzy nic nie mieli w dłoniach, przychodzili z pustymi dłońmi. Powiedziała Najświętsza Panna: Są to Aniołowie osób, które, będąc tutaj, nigdy niczego nie ofiarowują, których nie interesuje głębsze przeżywanie każdego liturgicznego momentu Mszy Świętej i nie mają z czym przyjść do ołtarza Pańskiego.

W ostatniej kolejności szli inni Aniołowie, którzy byli raczej smutni, z rękoma złożonymi do modlitwy, lecz ze spuszczonym wzrokiem. Są to Aniołowie Stróżowie tych osób, których tutaj nie ma, mimo iż pozornie są obecne – to znaczy tych, które przyszły tu z przymusu, z obowiązku, jednak bez żadnego pragnienia uczestnictwa we Mszy Świętej. Więc Aniołowie idą smutni, ponieważ poza własnymi modlitwami nie mają niczego, z czym mogliby zbliżyć się do ołtarza.

Nie zasmucajcie waszych Aniołów Stróżów … Proście o wiele. Proście o nawrócenie grzeszników, o pokój na świecie, proście za waszymi rodzinami, sąsiadami, za tymi, którzy polecają się waszym modlitwom. Proście, proście o wiele, lecz nie tylko za was samych, ale dla innych. Pamiętajcie, że najmilszą dla Pana ofiarą jesteście wy sami, gdy oddajecie się jako ofiara całopalna – aby Jezus, zstępując, przemieniał was przez własne swe zasługi. Co powinniście z siebie ofiarować Ojcu? Wasze nic i wasz grzech, lecz złączone z ofiarą Jezusa – to jest ofiara miła Ojcu. I powiedziała Maryja: Powiedz rodzajowi ludzkiemu, że nigdy człowiek nie jest bardziej człowiekiem niż wówczas, gdy pada na kolana przed Bogiem.

 

v  Papież Benedykt XVI  w „Duchu Liturgii” pisze:

„Prawdziwym darem danym Bogu mógłby być jedynie sam człowiek … wszystko inne jest w pewien sposób zbyt małym darem, a nawet darem bezsensownym.”

v  Panie składam Ci - jako dar - moje życie, wszystko czym jestem i co posiadam, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Łączę to z ofiarą Chrystusa, Matki Najświętszej oraz wszystkich świętych i oddaję Tobie.

Maryjo Niewiasto Eucharystii módl się, aby moje życie stało się ofiarą miłą Bogu.

v  Panie proszę Cię dzisiaj w tym różańcu, aby moje serce każdego dnia ofiarowało Ci swoją miłość, aby ta miłość była coraz większa. Proszę również, aby miłość do Najświętszej Eucharystii wzrastała w każdym ludzkim sercu - jako odpowiedź na Twoją nieskończoną Miłość.

5 Tajemnica Światła – Ustanowienie Eucharystii

Św. Janie Pawle II … Św. Wincenty Pallotti …

Maryjo Niewiasto Eucharystii …módl się za nami


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
204 0.090033054351807