O mój Boże, mój Ojcze, nieskończona Miłości mej duszy, Miłosierdzie me nieskończone, nieprzebrane, niepojęte! Któż zdoła kiedy pojąć nieskończoną Miłość i nieskończone Miłosierdzie Twej miłosnej i najmiłosierniejszej pomysłowości względem nas? 

św. Wincenty Pallotti

2020-12-22 Kolejny dzień nowenny przed I ślubami

Dnia 22 grudnia nasza Siostra Katarzyna Klebeko- Nowicjuszka będzie przeżywać kolejny dzień nowenny przed złożeniem Pierwszej Profesji Zakonnej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy

z s. Katarzyną i w jej intencji. 

 

1. Nowenna przed pierwszą profesją - 22.12.2020 r.

 

v  Pieśń do Ducha Świętego np. Niechaj zstąpi Duch Twój

 

v  Pieśń Chlebie Najcichszy

 

 

 

EUCHARYSTIA – DAR NAJWIĘKSZY MIŁOŚCI NIESKOŃCZONEJ

 

 

 

v  Z Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania:

 

„Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wysławiali, Boże wszechmocny i wieczny, za przedziwne dzieło odkupienia w Chrystusie, naszym Zbawicielu.

 

Poznajemy Twoją miłość ojcowską, gdy kruszysz twarde ludzkie serca, aby nieprzyjaciele szukali zgody, przeciwnicy podali sobie rękę i ludy doszły do jedności. Twój dar, Ojcze sprawia, że szczere szukanie pokoju gasi spory, miłość zwycięża nienawiść, a pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie (…).

 

Panie Boże spraw, aby w moim sercu zawsze panował pokój bez żadnej urazy, abym wprowadzał(a) jedność i miłość wszędzie tam gdzie mnie posyłasz. Proszę także o pokój i jedność w naszej ojczyźnie i na Białorusi, abyśmy wspólnie oczekiwali na Twoje przyjście.

 

„Ile razy ten Chleb spożywamy i pijemy z tego Kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.”

 

Panie Jezu niech każde przyjęcie Komunii Świętej stanie się dla mnie przygotowaniem do Twego powtórnego przyjścia, które jest coraz bliżej.

 

Matko Najświętsza, Tyś z wielką miłością oczekiwała na przyjście swego Syna, pomóż by moje serce stale na Niego oczekiwało, aby Jezus był oczekiwany przez wiele serc. Niech pragnienie Boga wypełni świat.

 

Czekam na Ciebie Panie i uwielbiam Cię razem z Maryją:

 

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.”

 

v  5. Tajemnica Światła – Ustanowienie Eucharystii

 

Św. Janie Pawle II módl się za nami.

 

Św. Wincenty Pallotti módl się za nami.

 

Maryjo Niewiasto Eucharystii módl się za nami.

 

Przyjdź Panie Jezu. Amen.

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
197 0.087615013122559