O mój Boże, mój Ojcze, nieskończona Miłości mej duszy, Miłosierdzie me nieskończone, nieprzebrane, niepojęte! Któż zdoła kiedy pojąć nieskończoną Miłość i nieskończone Miłosierdzie Twej miłosnej i najmiłosierniejszej pomysłowości względem nas? 

św. Wincenty Pallotti

2020-06-29 Pierwsze śluby zakonne

 PIERWSZE ŚLUBY ZAKONNE 

W Uroczystość św. Piotra i Pawła (29.06.) wobec Boga i zgromadzonego Kościoła, poprzez złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce Siostry Przełożonej Prowincjalnej Iwony Nadziejko, ofiarowały Bogu całe swoje życie: S.M. Agnieszka Pawlak i S.M. Katarzyna Gruca.

Liturgii Pierwszej Profesji przewodniczył ks. bp. Bogdan Wojtuś, a w koncelebrze wzięli udział zaproszeni Księża, którzy towarzyszyli Siostrom w czasie formacji.

Świadkami tego „wydarzenia dla całego Kościoła”- jak powiedział w homilii Ksiądz Biskup - była najbliższa rodzina Sióstr i Siostry Profeski.

Po czasie formacji i dojrzewania do podjęcia decyzji całkowitego oddania się Bogu, Siostry Nowicjuszki wyraziły swoje postanowienie naśladowania Jezusa Chrystusa według Zasad Życia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Jako widzialny tego znak otrzymały: welon- symbol bycia oblubienicą, Krzyż- jedyna droga dla tych, którzy idą a Jezusem Chrystusem, Zasady Życia- znak jedności z całym Zgromadzeniem. Wyrazem życia złożonego Bogu w ofierze były niesione przez Siostry Neoprofeski w darach Hostie.

Ważnym momentem w czasie Liturgii było błogosławieństwo rodziców, które było bezdźwięcznym echem wyrażonych gestem słów, które kilka chwil później padały z ust Nowicjuszek: „Poświęcam się… ”

Bóg ofiarował Siostrom życie - bezwarunkowo je ukochał, wybrał i uzdolnił do tej odpowiedzi wiary, jaką jest konsekracja zakonna. Natomiast rodzice są pierwszymi i najważniejszymi obrazami Bożej miłości i opieki. Przez wychowanie w miłości, wierze i otwartości na powołanie swych dzieci również rodzice dokonali poświęcenia Bogu swych córek. Zanim Liturgia zakończona została błogosławieństwem Siostry Neoprofeski wyraziły swą wdzięczność Bogu I Matce Najświętszej odnawiając akt oddania się w niewolę Jezusa przez Maryję, następnie Księdzu Biskupowi, obecnym Księżom, Zarządowi Sióstr Pallotynek, Siostrze Jolancie Groszczyk, która towarzyszyła przez 4 lata formacji, Siostrom ze wspólnoty gnieźnieńskiej, w której wzrastały, Rodzicom i Rodzeństwu, Przyjaciołom oraz zaproszonym gościom.

Uroczystość zakończona została wspólnym świętowaniem przy posiłku.

Początek nowego etapu drogi jaką jest konsekracja zakonna to wielka radość dla całego Zgromadzenia. Życzymy Siostrom by były wierne tej drodze do końca.

nowicjuszka S.M. Ewelina Nowaczyk

 

Przyjęcie do Nowicjatu

W dniach 20-27 czerwca 2020 r. w naszym gnieźnieńskim domu przy ul. Hożej 31 grupa sióstr pallotynek przeżywała doroczny czas świętych rekolekcji. Był to czas przeżywany razem z uczniami w drodze do Emaus: „Emaus – droga formacji w Eucharystii”. Drogę do Emaus objaśniał siostrom ojciec redemptorysta Mariusz Chyrowski CSsR. Te dni były szczególne dla postulantki Eweliny, która 24 czerwca 2020 r. w liturgiczne wspomnienie narodzenia św. Jana Chrzciciela została przyjęta do Nowicjatu Sióstr Pallotynek. Przyjęcia dokonała Siostra Prowincjalna s. Iwona Nadziejko w czasie Mszy Świętej. Podczas homilii o. Mariusz podkreślił, że w życiu zakonnym nie uciekamy od świata, ale szukamy źródła prawdziwej miłości. Bóg zaprasza, by wchodzić w tajemnice Boże, by odkryć, co jest największą tajemnicą miłości. Mądrość jest sprawą serca, a nie rozumu. Mądry człowiek, który ster odda sercu. Ono szybko zaprowadzi go do Boga. Serce zna drogę prostoty i miłości i na tej drodze można otrzymać prawdziwą mądrość – największe bogactwo człowieka. Ojciec zachęcił, by być dobrym przykładem zgłębiania Słowa, prostym znakiem Jezusa.   Życzył s. Ewelinie, aby zgłębiała Pismo św. i rozgryzała jak twarde orzechy, zgłębiała charyzmat.

Życzymy s. Ewelinie, aby zawsze czerpała ze źródła prawdziwej miłości, przygotowywała drogę Panu i razem z Janem Chrzcicielem radowała się swoim Oblubieńcem.

                                                                       nowicjuszka s. M Katarzyna Klebeko

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
199 0.1087589263916