Bóg po to jedynie stworzył w czasie ludzi, aby ich uszczęśliwić w wieczności (WP I, 47).

św. Wincenty Pallotti

2019-06-29 Przyjęcie do Nowicjatu_s Katarzyna K.

PRZYJĘCIE DO NOWICJATU

MAMY NOWĄ SIOSTRĘ – SIOSTRĘ MARIĘ KATARZYNĘ

 

29 czerwca 2019 roku był dniem wielkiej radości dla Zgromadzenia Sióstr Pallotynek, zwłaszcza dla gnieźnieńskiej wspólnoty. W Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła postulantka Katarzyna Klebeko została przyjęta do nowicjatu. Obrzęd odbył się podczas Mszy Świętej sprawowanej przez Ks. Andrzeja Kozakowskiego, w obecności Przełożonej Prowincjalnej S. M. Iwony Nadziejko. Ksiądz Andrzej podkreślił w homilii, że Katarzyna wybrała najlepszą cząstkę – Chrystusa. Na koniec życzył jej, aby wiernie szła za Chrystusem Skałą i naśladowała Go.

Bezpośrednim przygotowaniem do rozpoczęcia kolejnego etapu formacji były tygodniowe rekolekcje w Gnieźnie, głoszone przez Ks. Krzysztofa Czaplę SAC – dyrektora Sekretariatu Fatimskiego. Czas duchowej odnowy poświęcony został Matce Bożej z Fatimy i jej orędziu. Podczas rekolekcji w kaplicy Sióstr Pallotynek, obok tabernakulum, stała figura Fatimskiej Pani, przy której często modlił się św. Jan Paweł II. Na dłoniach Maryi znajdował się Różaniec, mający szczególne znaczenie, gdyż oplatał ręce polskiego papieża w chwili śmierci. Jest on darem Pani Wandy Półtawskiej. Figura Maryi i Różaniec papieski towarzyszą Ks. Krzysztofowi w czasie głoszenia rekolekcji.

Zdanie: Wszystko jest łaską, niczym refren, wybrzmiewało od początku duchowych ćwiczeń dla Sióstr Pallotynek. Każdy Boży dar, każda radość i każde cierpienie są łaską, ale od nas zależy jak te łaski – dobre i piękne, wielkie i trudne – wykorzystamy. Dzisiaj być może nie widzimy sensu pewnych wydarzeń, nie rozumiemy tego, co słyszymy i widzimy, jednak Jezus otwiera przed nami swoje Nieskończenie Miłujące Serce. W tym Sercu – jutro, za rok, za kilkanaście lat, być może na progu śmierci zrozumiemy, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć, czego nauczyć i dokąd doprowadzić.

Maryja jest Mistrzynią w słuchaniu, rozważaniu i zachowywaniu spraw Bożych w swoim Niepokalanym Sercu. Niech Jej wstawiennictwo wyjedna naszej nowej Siostrze – Siostrze Marii Katarzynie – dar przyjmowania wszelkich łask, także tych trudnych oraz dar wykorzystywania ich na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz. Niech imię Maryi przypomina jej, że jest Ukochaną Córką Boga, a tytuł Siostry, że zostając Siostrą Jezusa staje się Siostrą dla każdego spotkanego człowieka.

S. Katarzyna Gruca, nowicjuszka


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
199 0.079806089401245