O mój Boże, mój Ojcze, nieskończona Miłości mej duszy, Miłosierdzie me nieskończone, nieprzebrane, niepojęte! Któż zdoła kiedy pojąć nieskończoną Miłość i nieskończone Miłosierdzie Twej miłosnej i najmiłosierniejszej pomysłowości względem nas? 

św. Wincenty Pallotti

2024-03-29 Wielki Piątek u Sióstr Pallotynek

Gdańsk, ul. Malczewskiego 144

29 marca 2024

Misterium Męki Pańskiej przeżywane ze św. Wincentym Pallottim

 

„ Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa” /Flp 2,8/

 „Ziarno pszenicy przynosi owoc, dopiero gdy obumiera w ziemi. Dlatego im bardziej będziemy umartwieni i więcej będziemy cierpieć z miłości, tym więcej otrzymamy łask.

Wszelkiego rodzaju wzgarda, różnorodne prześladowania i ucisk, sprzeciw, więzienia i wszelkie możliwe zniewagi aż do śmierci sromotnej za sprawiedliwość – to nagroda i zapłata, jakiej mają oczekiwać ze strony świata prawdziwi słudzy Chrystusa, dokonujący wielkich rzeczy dla większej chwały Bożej i wiecznego dobra wszystkich ludzi.”

/ św. Wincenty Pallotti/

 „O Jezu, ubogi i odrzucony,

nieznany i zlekceważony,
znienawidzony, zelżony i prześladowany,
od ludzi opuszczony, przez diabła kuszony,
wydany i za podłą cenę sprzedany,
     - zmiłuj się nad nami.

O Jezu, smutny aż do śmierci,
porwany, powrozami i łańcuchy skrępowany,
płaszczem na pośmiech i hańbę odziany,
bluźnierstwami obrzucony, oskarżony, niesprawiedliwie skazany
i od Barabasza niżej miany,
     - zmiłuj się nad nami.

O Jezu, zelżony, z szat obnażony,
aż do krwi biczowany, policzkowany i naigrawany,
cierniem ukoronowany i jako król na pośmiewisko pozdrawiany,
oplwany, popychany i wyszydzany,
     - zmiłuj się nad nami.

O Jezu, grzechów naszych krzyżem
i przekleństwami pospólstwa obciążony,
pomiędzy łotrami do drzewa hańby gwoźdźmi przybity,
zelżywościami, boleściami i upokorzeniami nasycony,
za nic miany i wobec ludzi zniesławiony,
     - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. O Jezu, najsłodszy, któryś z miłości ku nam raczył cierpieć niezliczone zelżywości i upokorzenia niepojęte, wyciśnij głęboko w sercach naszych szacunek i miłość do Twoich upokorzeń oraz gorące pragnienie naśladowania Cię w Twym pokornym, ubogim, pracowitym, dobroczynnym a wzgardzonym życiu. Amen”

/S. Vincenzo Pallotti, Opere Complete, vol. VIII, 408;
por. Modlitwy ZAK, Pallottinum – Poznań 1992, s. 228-229/


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
200 0.063946962356567